↑ Åter till Filmer och inlägg

”PUB” afton

Åstorps Arbetarekommun bjuder in till ett antal s.k. ”pubaftnar” för att ge medlemmarna möjlighet att träffas under andra former än sammanträden och möten. Under informella former träffades ett tjugotal medlemmar i torsdags och lyssnade på när Alexandra Berg von Post berättade om sitt examensarbete, som handlade om anledningar till att folk flyttar till och från Åstorps kommun. Det var ett mycket intressant föredrag, som uppskattades av medlemmarna. Efter Alexandras föredrag och en kortare frågestund så tog Lennart Fredriksson vid och berättade om framtidsplanerna för kommunens bolag BFAB och AB Kvidingebyggen detta ledde till långa men intressanta diskussioner. Jag vill också framföra Arbetarekommunens tack både till Alexandra och till Lennart. Här under kommer bloggfilmer med bägge föredragen.