↑ Åter till Filmer och inlägg

Lars Johansson HD

Framtiden för HD/NST på PUB-afton

Socialdemokraterna i Åstorp inbjuder varannan månad till PUB-afton med ett lättsamt men ändå intressant tema. Under torsdagskvällen gästades partiet av chefredaktören för HD/NST, Lars Johansson, som redogjorde för de olika skälen till den förestående fusionen med Sydsvenskan. Sammanfattat innebar hans budskap att papperstidningen är i kris. Annonsmarknaden krymper kraftigt och svarar idag för endast hälften av tidningens intäkter. Övriga halvan täcks av prenumerationerna. Papperstidningens prenumeranter har medelåldern 63 år och den största enskilda åldersgruppen är 69-åringarna. Få under 40 år är prenumeranter.

Kanske är det vardagsstressen hos den yngre generationen som gör att man inte hinner läsa papperstidningen under måndagar – torsdagar. Däremot ökar intresset för prenumerationer fredag – söndag. Den största förändringen gäller emellertid människors ändrade medievanor där de digitala medierna tar allt större andelar och förändringarna går snabbt. Mobilen och dess möjligheter tar över allt mer och ger lättillgänglighet, snabbhet, flexibilitet och möjligheter till interaktion och det gäller att anpassa sig till detta.

Nya HD/NST kommer att kännetecknas av kvalitetsjournalistik med fokus på lokal rapportering, opinionsbildning, grävande journalistik, snabbhet och ett tydligt helgfokus. Problemorienteringen kommer att minska till förmån för artiklar som ger hopp inför framtiden. Även om mycket av tidningen kommer att ha gemensamt innehåll i de olika editionerna, kommer dessa att vara kvar med unikt lokalt kultur- och opinionsmaterial.

– Eftersom nyhetsintresset finns i alla åldrar är utmaningen att hitta de rätta kanalerna och där göra oss angelägna för läsarna, avslutade Lars Johansson.

Vid pennan/Anders Wilhelmsson

Vid ovannämnda möte gjorde jag ett experiment med att filma med vidvinkel för en bloggfilm resultatet kan ses här: