↑ Åter till Filmer och inlägg

En rödgrön budget för ökad tillgänglighet

Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt 30,7 miljarder kr år 2016, vilket är drygt 1,9 miljarder mer än under 2015. Av detta går cirka 470 miljoner till en särskild satsning på bättre tillgänglighet i vården. Akutsjukvården, kvinnosjukvården, den psykiatriska vården och vården av äldre prioriteras också.

Läs mer här