↑ Åter till Filmer och inlägg

Avtackning/Verksamhetskonferens

Lördagen den 6 december höll Åstorps Arbetarekommun traditionsenligt sin verksamhetskonferens för att planera nästkommande år, när det gäller mötestider och innehåll. Årets konferens blev också en inledning på valrörelsen inför extravalet den 22 mars.

Ett trettiotal medlemmar deltog med liv och lust i diskussionerna både om planeringen och om upplägget av den kommande valrörelsen. En annan viktig punkt på agendan var avtackningen av Lennart Eriksson som lämnar sin anställning vid vår expedition efter tjugor år och av vår kassör som också lämnar sitt uppdrag efter årets bokslut, tyvärr kunde hon inte närvara p.g.a. sjukdom. Som ordförande fick jag uppdraget att besöka Ioana i hemmet och vidarebefordra berömmet av hur ekonomin skötts under åren och för att överlämna beviset på vår uppskattning.

Lennart har varit hela partiets trygghet och ordningsman under ett tjugotal år och nu lämnar han över till David Gannås, som  fick en massa lycka till och löften om hjälp med att komma in i arbetet.

Som ordförande vill jag avsluta detta lilla inlägg med att än en gång framföra mitt och partiets tack till Lennart för tjugo års arbetsinsats för partiet och samtidigt önska David lycka till i framtiden.

Reino Persson

ordf. Åstorps Arbetarekommun

 

Här kommer en liten film med bildspel från avtackningen: