↑ Åter till Filmer och inlägg

Årsmötet

Den 23 mars var det årsmöte för Socialdemokraterna i Åstorp, mötet hölls i ABF-huset på Köpmansgatan. Det inleddes med att Kristian von Svensson underhöll, därefter vidtog själva årsmötet, som traditionsenligt leddes av Bengt Joehns.

Utöver normala årsmötesförhandlingar med godkännande av förra årets verksamhets och ekonomiska berättelser, så avhölls alla de vanliga valen som inte innebar några revolutioner utan det var mest omval.

Jan Nilsson ”Jansa” ville ta upp räddningen av Tomarps Kungsgård, på dagordningen och det slutade efter en kortare information och diskussion med att Åstorps Arbetarekommun enhälligt gav sitt stöd åt att rädda Kungsgården.