↑ Åter till Filmer och inlägg

Årsmöte 20150314

Årsmöte i Åstorps Arbetarekommun

 

Lördagen den 14 mars samlades ett trettiotal av medlemmarna i Åstorps Arbetarekommun  för att hålla årsmöte, 2014 års verksamhet skulle godkännas och läggas till handlingarna.

Ordförande Reino Persson hälsade välkomna och konstaterade att 2014 varit ett bra verksamhetsår då vi gjort bra ifrån oss i de olika valen speciellt glädjande var att det gick allra bäst i kommunalvalet där vi fick fortsatt förtroende att leda kommunen.

Åstorps Arbetarekommun är nu representerad i riksdagen också genom att vår Per-Arne Håkansson nu är invald som riksdagsledamot.

Efter att mötet öppnats fick Per-Arne ordet för att berätta dels om sina erfarenheter som nybliven riksdagsman och dels sätta in mötesdeltagarna i det aktuella politiska läget på riksplanet.

När själva årsmötet tog vid valdes Anders Larsson till att leda årsmötesförhandlingarna vilket han skötte med ackuratess.

Såväl verksamheterna som ekonomin lades till handlingarna med beröm godkänt.

Två av våra veteraner hade avböjt omval och avtackades med en ros och ovationer från mötesdeltagarna, det var Gunilla Karlsson som efter mer än tjugo års partiarbete nu valt att satsa mer på sitt arbete också var det Jan Nilsson som efter ännu fler år av partiarbete nu skall trappa ner? genom att ta ordförandeskapet i PRO Kvidinge.

Nyinvalda i styrelsen blev Bitten Mårtensson, Isabella Dzanko och Richard Ridwall vilket innebär att medelåldern i styrelsen sänks.

Ioana Cimpouero, Gunilla Karlsson, Ulf Cronbring, Lennart Eriksson, Lennart Fredriksson, Tore Håkansson,  Lizette Åkerman och Per-Arne Håkansson fick alla Brantingmedaljen för tjugo års arbete i Åstorps Arbetarekommun.